توضیحات کامل :

پاورپوینت بهره وری و مفاهیم آن در 42 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx

 

فهرست مطالب

بهره وري از ديد سازمان هاي بين المللي

بهره وري از ديد گروه هاي اجتماعي

مزاياي بهره وري

دسته بندي مقياسهاي  بهروري

شاخص بهره وری جزئی

معيار بهره وري کل عوامل

شاخص بهره وری کل

شاخصهاي بهره وري

شاخص هاي عمومي بهره وري

شاخص بهره وري هزينه شاغلين

شاخص بهره وري سرمايه

شاخص بهره وري ارزش مواد

شاخص بهره وري انرژي

اندازه گيري بهره وري

منافع و اهداف اندازه گيري بهره وري

تجزيه و تحليل بهره وري

مشخصات مطلوب سيستم اندازه گيري بهروري

دوره هاي ارزيابي

تعريف مبناي مقايسه

سطوح اندازه گيري بهروري

تحليل بهروري

فرايند تحليل سلسله مراتبي

کاربردهاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي در بخش خدمات

تحليل پوششي داده هاData Envelopment Analysis   

نمونه تحليل پوششي داده ها

تحليل شکاف  Gap Analysis

برنامه ريزي بهبود بهره وري

روشهای افزايش بهره وري

نتايج بهره وري

مراحل  بهبود بهره وري

مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی:  مدل هرسی و گلد اسمیت

مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی:  مدل اینسورث و اسمیت

مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی مدل مالکوم بالدریچ

مدل های بیانگر عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی مدل دمینگ

 

قسمتی از متن

شاخص بهره وری کل: بهره وری کل نسبت ستانده کل به جمع کل داده ها است. بنابراین شاخص بهره وری کل، اثر مشترک تمامی داده های به کاررفته درتولید ستانده ها را بازتاب می دهد. به طور معمول معیارها و شاخص های بهره وری کل و چند عاملی، نسبت به شاخص های جزئی ارجح می باشند. دلیل این امر آن است که تمرکز بر بهبود بهره وری تنها در یک یا چند عامل تولید، امکان کاهش بهره وری کل را درپی دارد. بنابراین اتکا به آن شاخص می تواند گمراه کننده باشد.

 

توضیحات

این فایل شامل پاورپوینتی با موضوع " بهره وری و مفاهیم آن"  می باشد که در حجم 42 اسلاید، همراه با تصاویر و توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند توسط دانشجویان به عنوان ارائه کلاسی (سمینار و کنفرانس کلاسی) مورد استفاده قرار گیرد. پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت گردیده است و قالب آن را نیز به دلخواه می توان تغییر داد.